Tuesday, June 7, 2016

KẾT QUẢ CHÍNH LÀ: GIAY NAM 59

Mối quan hệ giữa giầy bạn đang đi có bàn chân bạn ảnh hưởng thế nào tới bện đau lưng và bệnh tiểu đường

Mối quan hệ giữa đôi tiêu dùng giày dép có kích thước không chính xác và kích thước bàn chân, đau chân, và tiểu đường.

Giầy da xịn, giầy bắt mắt giày da nam, giầy công sở nam

BỐI CẢNH:

Mang cái không thích hợp có thể gây ra sự mất cân bằng cơ sinh học, những vấn đề chân, và đau đớn và gây té ngã.

MỤC TIÊU:

Để xác minh tình trạng giay da nam đi hà nội không đúng kích thước và mối quan hệ giữa đôi hà nội có kích thước không chính xác so với kích thước bàn chân, dẫn đén đau chân, và liên quan tới bệnh tiểu đường ở giày lười nam người già.

Khảo sát:

một nghiên cứu điều tra thực tế.

THAM GIA:

399 người cao tuổi (227 phụ nữ và 172 nam) độ tuổi từ 60 tuổi đến 90 tuổi.

giày lười nam người tham gia được hỏi về sự hiện diện của bệnh tiểu đường, đau ở chi dưới và trở lại, và đau khi đi tiêu dùng giày dép. Đánh giá chân bao gồm các biến chiều rộng, chu vi, chiều cao, chiều dài, góc metatarsophalangeal đầu tiên, Arch Index, và tư thế chân Index. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng cách dùng thử nghiệm t 2 cái và chi-vuông kiểm tra.

KẾT QUẢ:

Tỷ lệ phần trăm của giày lười nam người tham đi giầy kích cỡ lớn hơn chiều dài chân của họ là 48,5% đối có phụ nữ là 69,2% đối có giày lười nam người đàn ông. Chỉ với 2 người đàn ông đi một cỡ hà nội nhỏ hơn chiều dài chân của mình. các người lớn tuổi đi cỡ giày không chính xác được trình bày giá trị lớn hơn cho chiều rộng chân, chu vi, và chiều cao hơn so với mặc kích thước chính xác, nhưng không mang giày nam đẹp khác biệt đáng nhắc giữa các nhóm liên quan đến chỉ số Arch và chân Tư thế cân giày da nam sở hữu. việc đi giầy giay da nam chính xác kích thước tiêu dùng giày dép có liên quan đến đau mắt cá chân ở phụ nữ nhưng giay da nam bị tiểu đường. các người đàn ông mang giày nam đẹp rộng rãigiày da nam khả năng đi giày chính xác ưng ý giày dép. Việc dùng giày lười nam kích thước không chính xác đôi sử dụng cũng khiến ảnh hưởng tới việc đau lưng ở phụ nữ.

KẾT LUẬN:

Việc sử dụng những kích thước ko chính xác đôi dùng là siêu phổ biến trong dân số nghiên cứu và kết hợp mang giày nam đẹp giá trị lớn hơn cho chiều rộng chân, chu vi, và chiều cao làm cho ảnh hưởng đến mắt cá chân, và bệnh đau lưng.